GUNNAR EKMAN

Gunnar Ekman är:

Gunnar är senior advisor, konsult och utbildare med inriktning på företagsutveckling, ledarskap, organisation och försäljning. Han har drivit egna företag i olika branscher i 40 år. Gunnar har 25 års erfarenhet av att arbeta med små- medelstora företag och hjälpa dem i deras utveckling. I de flesta uppdragen har han i samverkan med företagens ledning och personal hjälpt till att skapa ett tydligare ledarskap och en bättre logistik i verksamheterna genom att under en period arbetat inne i företagen med de olika processerna.

VD stöd och coaching har ofta varit en stor del av uppdraget liksom att hjälpa företagen med sitt styrelse- och ledningsgruppsarbete.

Han har också hjälp företag att söka pengar från EU:s fonder samt varit processledare för flera stora projekt, som finansierats med EU- medel.

Hjälper kunder med:

  • Stötta ledare och stärka ledarskapet i företag och organisationer

  • Analysera och effektivisera företagens organisationer och interna process

  • Coacha och stötta VD och andra ledare inom organisationen

  • Hjälpa till att skapa en ”riktig” och väl fungerande styrelse

  • Hjälpa till att starta en välfungerande ledningsgrupp eller effektivisera en befintlig

  • Stödja säljorganisationer i det strategiska försäljningsarbetet

Rådgivare och coach i: 

  • Stötta och utveckla ledare

  • Skapa väl fungerande ledningsgrupper och styrelser

  • Stödja säljorganisationer i det strategiska försäljningsarbetet

  • Effektivisera företags organisationer och interna processer

Du kan boka Gunnar för anpassade uppdrag som skräddarsys efter ert behov. Innehåll, upplägg och tidsomfattning bestäms efter dialog med dig som beställare.

Maila gunnar.ekman(@)kurserkurser.se om du vill komma i kontakt med Gunnar eller få en offert.

Har jobbat bland annat för:

Alfons Åbergs kulturhus, Göteborg och Co, Rosengrens advokatbyrå, Arkitektbyrån AB, Dreem arkitekter AB, Sveriges Advokatsamfund, Kungsmässan inklusive ett antal enskilda butiker, Lexicon Sverige, Budcompaniett AB, Göteborgsposten, Fryshuset

Gunnar Ekman