ANPASSADE KURSER & UPPDRAG


Vilka kompetenser behöver du och din organisation för att hantera dagens utmaningar?

Vill ni förbättra anställdas arbetsmiljö och kommunikation? Bygga nätverk och skapa långvariga kundrelationer? Utveckla chefer och ledares förmågor att hålla effektiva möten, givande samtal och meningsfulla presentationer? Eller har ni behov av andra kompetenser för att nå uppsatta mål?

Ni väljer ämne, längd, innehåll och var kursen ska genomföras. Vi lyssnar, frågar och anpassar innehåll och upplägg efter era önskemål och behov. Ni får en utbildningsinsats som verkligen höjer er kompetens!

Vi kommer till er och föreläser eller utbildar, eller så kör vi det på distans. Alla kurser som du ser här på hemsidan kan anpassas efter er verksamhet, de går även att kombinera som Blended Learning. Även coaching, inspirationsföreläsning eller interaktiv workshop anpassar vi efter dialog med dig eller er beställare.

Vårt team av utbildare, utvecklare, konsulter och föreläsare har alla lång erfarenhet och är experter inom våra ämnen.

 
Jan Kronkvist Annelie Egestam Joakim Ekelund Jessica Axtrup Åqvist Michael Svensson Andres Borgljung Gunnar Ekman
 

Hör av dig till oss för information eller offert. Vi har erfarenhet av att utveckla företag och offentliga verksamheter.

kontakta oss härExempel på anpassade kurser - Kontakta oss för mer information

Popup med tooltip och idé

1. Arbetsmiljö och kommunikation


Popup med idé och heading

3. IT och Data


Tabell

Column 1 headingColumn 2 headingColumn 3 heading
Row 1 col 1 contentRow 1 col 2 contentRow 1 col 3 content
Row 2 col 1 contentRow 2 col 2 contentRow 2 col 3 content

Highlight funktionen

Arbetsmiljö och kommunikation

Popup

Title

1. Alert

Arbetsmiljö och kommunikation

2. Code

Arbetsmiljö och kommunikation

3. Dropcap

I Arbetsmiljö och kommunikation

4. Heading

Arbetsmiljö och kommunikation


5. Icon


6. Idea

Arbetsmiljö och kommunikation

7. Progress


8. Tooltip

Arbetsmiljö och kommunikation

9. blockquote

Arbetsmiljö och kommunikation

10. Content link


11. fancy_link


12. Highlight background

Arbetsmiljö och kommunikation

13. icon_bar


14. Image


15. share_box


16. tooltip_image

Insert your hint hereArbetsmiljö och kommunikation

17. Button

Button

18. counter_inline value

10

19. Google font

Arbetsmiljö och kommunikation

20. Hr21. icon_block


22. Popup

Title

23. Table

Column 1 headingColumn 2 headingColumn 3 heading
Row 1 col 1 contentRow 1 col 2 contentRow 1 col 3 content
Row 2 col 1 contentRow 2 col 2 contentRow 2 col 3 content

2. Ledarskap och retorik

4. Team och personal

Så här brukar vi lägga upp våra kurser

BEHOVSANALYS – VILKA ÄR DELTAGARNA?

Innan en kurs ställer vi frågor för att förstå vilka som kommer på utbildningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de vill bli bättre på.

DIALOG – VAD ÄR KURSMÅLET

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med kursen.

ANPASSNING – VILKET UPPLÄGG BLIR BÄST?

Vår uppgift är att ta fram ett kursupplägg med innehåll och pedagogik utifrån gruppens behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram. Här avgör man om Pussel DISC beteendeanalys kanske är av värde för gruppen.

GENOMFÖRANDE – METODIK OCH PEDAGOGIK

Nyttan med kursen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi skapar en inlärningsmiljö som uppmuntrar varje deltagare att lämna sin trygghetszon och därigenom utveckla nya färdigheter.

FEEDBACK OCH PAYBACK

Utbildning är en investering som ska löna sig, därför använder vi en holistisk pedagogik som är väl beprövad. Personer har olika inlärningsstilar och alla är med på våra utbildningar. Vi lär oss genom att läsa, lyssna, pröva, reflektera och utbyta erfarenheter. Inlärningen blir effektiv för deltagarna och ger snabb payback till vår uppdragsgivare. Att deltagarna även har roligt kostar inget extra.
 
 


KUNDREFERENSER


Utbildningen i kundbemötande blev realistisk och uppskattad av alla eftersom den var i vår butik och hade övningar som speglade verkliga kundsituationer, riktigt lärorik!

Niklas Nilsson, Butikschef Kungsbacka


Personalen pratar fortfarande om utbildningen ni hade med oss för 5 år sedan. De kommer ihåg när de fick vara med och spela upp scener med både bra och dålig kundkommunikation. Det är ett bra kvitto på att utbildningen verkligen gav effekt!

Mikael Tervaniemi, Rasta