MODERN KOMMUNIKATION

OM ALLA KOMMUNICERAR LITE BÄTTRE DAGLIGEN
BLIR FÖRÄNDRINGARNA STORA

 
 

VILKA KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGOR VILL NI UTVECKLA?

Ge och ta emot konstruktiv feedback

När du får beröm för väl utfört jobb blir du motiverad att prestera ännu bättre. När du får kritik kan du lära av dina misstag så de inte upprepas. Lär dig att ge och ta emot konstruktiv feedback. Bli en lärande organisation där ni utvecklar varandra och stärker både gruppkänsla och resultat.

Informera och presentera effektivt

Din information och budskap har stor betydelse för att andra ska få nödvändig kunskap, fatta rätt beslut och utföra sitt jobb effektivt. Du får verktyg och lär dig metoder för att planera, förbereda och förmedla din information muntligen på ett effektivt, engagerande och övertygande sätt.

Förtroendeskapande samtalstekniker

De dagliga samtalen med kollegor stärker ofta banden mellan oss. Men ökad stress kan leda till fler missförstånd eller feltolkningar och att vi oftare behöver ha ”svåra” samtal med någon. Få kunskap om hur du förbereder, strukturerar och genomför samtal som bygger på förståelse och förtroende.

Engagerande effektiva möten

Syftet med att vi samlas är att generera idéer, erfarenhetsutbyte och beslut som ger oss energi och hjälper oss framåt i jobbet, men möten i Sverige skapar sällan detta engagemang och resultat. Vi lär dig planera, genomföra och följa upp möten på ett sätt som engagerar ALLA mötesdeltagarna.

Förstå varandras olikheter – kommunicera med färger

Anpassa din kommunikation för effektivare samarbete genom att förstå vilka olika beteende- och kommunikationsstilar som finns i din grupp. Med hjälp av en Pussel DISC-analys uppnår ni en bättre gruppdynamik och kan utnyttja varandras likheter och olikheter för att effektivare nå era mål.

Kommunikation på arbetsplatsen – mer än bara ord

Du förmedlar din inställning och åsikt för något eller någon genom dina ord, men ditt kroppsspråk avslöjar vad du verkligen tycker och tänker. Bli medvetna om hur ni kan kommunicera hela budskap, där ord och kroppsspråk synkar så stärker ni gruppkänslan och era budskap får avsedd effekt.

Förebyggande konflikthantering

Det bästa sättet att hantera konflikter är att se till att de inte uppstår. Det näst bästa är att inte se en konflikt som enbart något negativt, utan som en naturlig process mellan människor. Få kunskap om hur ni kan förebygga konflikter och hantera dem i tid så de inte blossar upp till något negativt.

ETT URVAL AV VÅRA ANPASSADE KURSER INOM MODERN KOMMUNIKATION

Här är exempel på anpassade utbildningar. Vill du ha mer information eller offert på en anpassad kurs eller så hör av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter dialog med beställaren och förstudie med deltagarna. Ni kan även få en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne eller kurs.

DISC-ANALYS FÖR GRUPPER

Vill ni bli ett färgstarkt team som samarbetar effektivt genom att förstå och uppskatta varandras olika kommunikationsstilar?

Kontakta oss!

BEMÖTANDE OCH ÖDMJUK RETORIK

Vill du upplevas som oerhört professionell genom att skapa god kontakt, bemöta olika människor och uttrycka dig ödmjukt?

Kontakta oss!

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET – "MER ÄN BARA ORD"

Stärk er vi-känsla genom att förstå varandras olika personligheter, ord, röster och kroppsspråk som ni använder när ni kommunicerar!

Kontakta oss!

KUNDREFERENSER

 

Jag har som förtroendevald deltagit i en utbildning med inlärningsmetoder som engagerade mig. Praktiska övningar med konstruktiva kommentarer från kursledaren. Vi hade en inspirerande kursledare så vi 14 representanter från Arla gav kursen i kommunikation högsta betyg, 4.95 av 5 möjliga.

Håkan Nilsson, kretsordförande för Jämtlands mjölkbönder i kooperativet Arla

 

Det är inte lätt när man har många patienter att ta hand om samtidigt som man ska samarbeta med sina kollegor, men efter kursens övningar, diskussioner och goda råd blev vi ett gäng glada och motiverade sjuksköterskor med ökad insikt i hur viktigt det är att kommunicera rätt.

Lisa, sjuksköterska Länssjukhuset i Halmstad

 

Tack för kursdagen Jan – det var otroligt uppskattat! Du fick mängder av beröm i pausen och efteråt. Du var underhållande, bra på att lägga dig på rätt nivå, inbjöd till diskussion och delaktighet, tydlig och lätt att förstå (trots skånskan) etc... Du tog upp på många bra punkter om bemötande och försäljning och jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till varandra.

Marie-Louise Bergdahl, GF Sak