Pussel DISC

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Röd – Dominans

Människor med mycket rött i sin profil är av naturen något misstänksamma till sin natur och litar inte nödvändigtvis på andra människor. De är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som krävande, drivande, aggressiva, kraftfulla, egensinniga och banbrytande. Människor med lite rött i sin profil är däremot mer tillbakadragna och försynta. De vill ha mer tid och information innan de bestämmer sig för en lösning. De kan beskrivas som konservativa, samarbetsvilliga, försiktiga, anspråkslösa och fridsamma.

Gul – influens

Människor med mycket gult i sin profil har en tendens att tro sin omgivning om gott. De är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla. Personer med lite gult i sin profil föredrar däremot att påverka andra med fakta och inte med känslor. De kan beskrivas som eftertänksamma, reserverade, skeptiska, pessimistiska och kritiska.

Grön – Stabilitet

Människor med mycket grönt i profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga. Personer med lite grönt i sin profil trivs bäst med variation, liv och rörelse omkring sig. De är öppna för nyheter och förändringar. De uppfattas ofta som spontana, otåliga, rastlösa och ivriga.

Blå – Konformitet

Människor med mycket blått i sin profil är medvetna om regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma och kvalitetsmedvetna. Människor med litet blått i sin profil ser regler mer som riktlinjer som man ibland behöver göra avsteg ifrån. De kan beskrivas som oberoende, egensinniga, okonventionella och utmanande.

Analys för olika yrkesområden/tillfällen

Analys för ledare

Det effektivaste sättet att bli en bättre ledare är ökad självinsikt. Med Pussel DISC analysen blir du medveten om dina grundläggande beteenden. Du förstår hur du upplever dig som chef och dina anpassade beteenden. Du förstår också hur andra kan uppfatta dig som ledare. När du förstår orsaken till din framgång eller bristen på resultat, kan du bara förbättras. Du inser hur dina värderingar och ditt sätt att kommunicera påverkar andra och kan mer medvetet anpassa din ledarstil efter situation och person.

Analysen ger dig riktlinjer och en konkret handlingsplan!
Genom analysen får du en tydlig karta av dig som chef och ledare. Du förstår vad du är duktig på och vad du behöver förbättra. Tillsammans med vår coach som jobbat med ledarskapsutveckling i 17 år går ni igenom din analysrapport och du får återkoppling på din ledarprofil. Denna reflektion och diskussion utmynnar i en handlingsplan så du kan utveckla ditt eget ledarskap och ditt team.

Analys för säljare

Bli en medveten säljare: Vad kan hända när en kraftfull, energisk och resultatinriktad (röd) säljare möter en noggrann, strukturerad och systematisk (blå) kund? Om säljaren inte är erfaren eller medveten om sin säljsstil är risken att kunden kan uppleva säljaren som dominant, auktoritär och otålig och att det därför inte blir någon affär.

Undersökning visar att säljare har svårigheter att kommunicera med ca 30 % av kunderna. Med Pussel DISC analysen blir du medveten om ditt säljbeteende och din kommunikationsstil och kan då uttnyttja dina styrkor och undvika misstag.

Förbättra varje del av kundmötet: Det finns inte En säljstil som är framgångsrik. De flesta kan bli bra säljare om de vet hur deras profil ser ut, vilka konsekvenser den ger och vad de kan göra för att lyckas under kundmötet. Nyckeln är att anpassa till hur olika kunder köper.