Det finns många hinder som gör det svårt för oss när vi presenterar vårt budskap. 90 % av alla som talar inför en grupp blir mer eller mindre nervösa.
Det finns många hinder som gör det svårt för oss när vi presenterar vårt budskap. 90% av alla som talar inför en grupp blir mer eller mindre nervösa.
2019-02-06

Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Lär dig älska att tala – vässa dig med retorik

Kommunikation är en värdefull konkurrensfaktor för att nå framgång. Detta märks t.ex. på konsultföretag där mjukvarukonsulter inte bara är experter på Java och Microsoft. De utbildar partners, tar fram nya affärsidéer internt, utvecklar produkter och tjänster, har föreläsningar för kunder och bidrar med innovativa lösningar och förbättringsförslag.

De senaste 10 åren har det skett en markant ökning av arbetsuppgifter som inbegriper att kommunicera i olika situationer med olika målgrupper. En bekräftelse på att vi inte bara behöver IQ och EQ, utan även PQ – Presentation Skills!

Du som har stått och talat inför en grupp eller gör det regelbundet vet att det inte är så lätt.

Tre vanliga problem som du kanske känner igen:

1. A–Ö-syndromet

Du vill ha med allt och förklara logiskt från början till slut. Du pratar för fort, för mycket och för osammanhängande. Du hinner säga många ord, men inga som åhörarna minns!

2. Inte tillräckligt förberedd

Tidsbrist och brist på prioritering gör att du inte är förberedd. Du hinner inte analysera situationen och anpassa en talstruktur efter målgruppen. Du blir ointressant att lyssna på.

3. Oengagerat framförande

Du tror inte på ditt budskap. Talar i samma ton hela tiden, utan pauser. Du är inte engagerad känslomässigt i ditt ämne eller i åhörarna, något som tyvärr smittar av sig på dina lyssnare.

Vad är ditt främsta verktyg som talare? Du själv naturligtvis! Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är alla fantastiska verktyg som kan förtrolla och påverka alla som lyssnar på dig.

Comments are closed.