FÖRETAGET

Kronkvist Kommunikation grundades av Jan Kronkvist 1998. Idag har vi knutit till oss några av Sveriges bästa utbildare inom våra kompetensområden. Vi brinner för att stärka chefer, ledare och arbetsgruppers kompetens och utveckla deras förmågor att kommunicera, presentera och leda. Vårt mål är att ge dem kunskap, träning och verktyg som de har direkt nytta av i deras yrkesroller.

Vi skräddarsyr alla kurser, föreläsningar och coaching utefter varje deltagares behov.

För oss är det viktigt:

...att deltagarna känner trygghet när de upplever att kursen är anpassad efter deras kunskapsnivå och deras kompetensbehov.

... med en inspirerande inlärningsmiljö där deltagarna är aktiva genom diskussioner, övningar, erfarenhetsbyte och egen reflektion.

...att utveckling sker när deltagarna fått konkreta tips, råd och praktiska verktyg som de själva kan använda i deras vardag/yrkesliv.

VI LYSSNAR PÅ VÅRA KUNDER

Våra kursdeltagare ska kunna möta arbetsmarknadens krav på förändring och utveckling genom att stärka sin kompetens.

Våra kurser är pedagogiskt uppbyggda med praktiska övningar, verklighetsbaserade Case, personlig feedback, korta teoriavsnitt och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och utbildaren. Metoder och teorier som deltagarna lär sig har de direkt nytta av i sin yrkesroll.

För att leva upp till våra kunders och deltagarnas utbildningsmål är det viktigt att vi vet vilka resultat de förväntar sig. Därför har vi en nära dialog med beställaren om innehåll och upplägg för att genomförandet sedan matchar deras önskemål och kravspecifikation.

För oss är varje kund lika unik och lika viktig, oavsett om du äger ett multinationellt företag eller driver en enskild firma. Alla är lika välkomna!

parallax background

KOMMUNIKATION ÄR EN FÖRMÅGA SOM ALLA KAN ÖVA UPP TILL NYA FÄRDIGHETER!

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som betyder att göra något gemensamt. Modern definition är ”att meningsfullt meddela sig med varandra”.

Kommunikation är hur vi sänder och tar emot meddelanden och information, samt hur vi i denna process påverkar varandra och vår relation. Kommunikation är det sociala samspelet som skapar närhet och kontakt med andra människor. En grundläggande förutsättning för att samspelet ska bli bra är att vi förstår andra och kan sätta oss in i personens situation.

För att samarbetet ska fungera behöver vi lära känna varandra och bygga upp en gemensam förståelse och förtroende och detta tar tid, tid som medarbetare och chefer sällan har!

 
  • Att deltagarna får grundläggande kunskap om kommunikationsprocessen. Vad kommunikation är, hur vi kommunicerar och orsaker till varför den inte fungerar.
  • De lär sig använda retorikens metoder för att planera, förbereda och genomföra effektiva och engagerande samtal, möten och presentationer.
  • En ökad förståelse för hur just de kommunicerar i sin arbetsgrupp. De pratar om gruppens styrkor, vad de kan utveckla och hur de kan förbättra kommunikationen.
  • De blir medvetna om egna attityder, beteenden och kommunikationsstilar. Hur deras sätt påverkar andra människor, stämningen och gruppens arbetsresultat.
  • Övningar anpassade efter ämne, behov och utbildningsmål. Deltagarna tränar, får konkret feedback och råd hur de kan fortsätta utvecklas efter utbildningen.
  • Tid att prata med varandra. Lyfta egna problem, diskutera aktuella frågeställningar och utbyta erfarenheter med varandra. Det är utbildarens ansvar att ge gruppen kunskap, metoder och tid för deltagarna att prata med varandra.
  • Deltagarna har roligt, känner sig avslappnade och blir motiverade. De vill och vågar delta så de snabbt lär känna varandra och får en bra Vi- känsla under utbildningen.
  • Utbildningen ger resultat. Deltagarna får med sig ny kunskap som de kan använda och få nytta av direkt efter utbildningen. Deras kompetensutveckling gör att utbildningen blir en värdefull investering för dem själva och deras arbetsgivare.

KUNDREFERENSER


 

Jan inspirerade våra nätverksdeltagare under flera föreläsningar med temat - Att kommunicera med modern retorik. Jans prov på att leva sig in och ge mycket i presentationen var väldigt bra. Det var även väldigt smidigt att ha all kommunikation runtomkring upplägget med Jan. Tack för det!

Pernilla Johansson, Västsvenska Handelskammaren

 

Jag är glad att jag anlitade er, ni förstod vad vi behövde för vårt uppdrag. En riktigt inspirerande dag med bra dialog om bemötande för regionens affärsrådgivare. Det blev tydligt hur rådgivarnas egna föreställningar och normer påverkar samtal med klienter

Marie Sjövall, Västra Götalandsregionen

 

Verktygen gav mig resultat! Min coach visade sig ha en arsenal av verktyg, vilka baserades på retorikens metoder och som gav mig resultat. För att lyckas som ledare måste jag kunna skapa ett brinnande engagemang och entusiasm för organisationen och kunna förmedla detta på ett intressant och spännande sätt. Jag känner att jag efter coaching-sessionerna hittade min förmåga att flytta fokus till mottagarna och det gjorde att jag blev mer övertygande i mina framträdanden.

Magnus Ernegård, Managing Director of Shanghai Sunwin Corporation (Volvo)

 

Att vi själva fick vara med och ge feedback och tänka till, för att sedan få bra coachning och tips från utbildaren var ett väldigt bra koncept för oss, vi är jättenöjda med kursen i Retorik

Malin Husár, kommunikatör Projektarena Innovatum