Vårt Team

Utvecklare – Utbildare – Coacher – Moderator – Föreläsare

Jan Kronkvist
JAN KRONKVIST

Läs mer!

Anneli Egestam
ANNELI EGESTAM

Läs mer!

Joakim Eklund
JOAKIM EKLUND

Läs mer!

Jessica Axtrup
JESSICA AXTRUP ÅQVIST

Läs mer!

Michael Svensson
MICHAEL SVENSSON

Läs mer!

Andreas Borgljung
ANDREAS BORGLJUNG

Läs mer!

Gunnar Ekman
GUNNAR EKMAN

Läs mer!