Det finns många hinder som gör det svårt för oss när vi presenterar vårt budskap. 90 % av alla som talar inför en grupp blir mer eller mindre nervösa.
Det finns många hinder som gör det svårt för oss när vi presenterar vårt budskap. 90% av alla som talar inför en grupp blir mer eller mindre nervösa.
2019-02-06
Arbetsgrupp
Kommunicera med din arbetsgrupp
2020-02-01

Vem följer vi? Din självsäkerhet avgör om du får ledarskapet från gruppen!

Vinn medarbetarnas förtroende – inom 7 sekunder!

Människor vill ha en ledare som är trygg och upplevs som självsäker. Detta ryggmärgsbeteende går långt tillbaka. Om du är ny i rollen som chef och ska leda en grupp och känner dig osäker på om du klarar det kan gruppen tvivla på om du är rätt person att leda dem. Då blir de snabbt motarbetare istället för medarbetare. Du ska möta gruppen för första gången, det är nu de märker om du är självsäker eller obekväm i din roll.

Enligt forskare från New York University så tar det oss bara sju sekunder att besluta vad vi tycker om någon annan. Det första intrycket kan ofta vara avgörande för hur affärsrelationen kommer att utveckla sig och då gäller det att veta hur du ska använda de första sekunderna på rätt sätt – utan att ens öppna munnen. Här är tips som ger dig bästa starten:

1. Anpassa din attityd till situation – kommunikation börjar med dig. Din självkänsla påverkar hur bekväm du känner dig i situationen. Innan du kliver in i ett mötesrum, eller ska hälsa på någon, tänk igenom vad du vill utstråla och vilken uppfattning du vill ge.

2. Sträck på dig – Om du känner dig osäker kommer ditt kroppsspråk att signalera det till de du möter. Din hållning blir underdånig och andra uppfattar dig som en lågstatusperson. Status och makt förmedlas ofta utan ord. Genom att sträcka på dig, dra bak axlarna och hålla huvudet rakt signalerar du självförtroende och kompetens

3. Le – det finns sju ursprungskänslor, glädje och intresse är två av de mest positiva om vi vill göra ett gott intryck. Kom bara ihåg att le med ögonen, inte bara med munnen, då kan det upplevas som ett falskt leende. Ett leende fungerar som en välkomstsignal.

4. Sök ögonkontakt – ögonen är själen och självets spegel. Det innebär att när du tittar på oss kan vi se i dina ögon om du är varmhjärtad och menar det du säger. När du ler mot en person blir du också en spegel som bekräftar den andres självbild, ”jag duger, folk tycker om mig”. Att titta någon i ögonen visar att du är intresserad och öppen.

5. Höj på ögonbrynen – Vårt ansiktsuttryck kan arbeta för oss… eller mot oss! Om du har buskiga ögonbryn, är seriös i det du gör och får en rynka mellan ögonen när du pratar med andra är risken att de upplever dig som allvarlig, ifrågasättande och skrämmande!

6. Skaka hand – Vi tycker om människor som är behagliga. Ett fast och varmt handslag kombinerat med ögon som ler skickar ut signaler om vänskap och ett självförtroende. Det är det snabbaste sättet att skapa ett samförstånd och det mest effektiva.

7. Luta dig framåt – människor som lutar sig framåt upplever vi är genuint intresserade av oss och det vi säger. Att försiktigt luta sig framåt visar att du är engagerad och intresserad. Men glöm inte visa respekt för den andra personens personliga utrymme och luta dig inte för nära.

Lycka till!

Comments are closed.