Bokningsvillkor för öppna kurser, webbkurser och seminarium

Allmänt: Du kan anmäla dig på hemsidan, skicka mail eller ringa till oss.
Din anmälan till våra kurser och seminarier är bindande och ej avbokningsbara oavsett hur du anmäler dig.
Boka kurs:  När du bokar kurs eller seminarium hos oss får du ett bekräftelsemail på din bokning. Ca 10-14 dagar innan start får du ett ”välkommenmail” med all information om var och hur kursen eller seminariet hålls, tider och allt annat du behöver veta.
Betalning:  Avgiften faktureras i god tid innan kurs eller seminarium och ska även vara betald i god tid före start. Betalningsvillkor är 20 dagar netto om vi inte kommit överens om annat.
Anmäler du dig nära inpå en kurs eller seminarium ska betalning ska vara oss tillhanda senast dagen innan evenemanget startar.
Ombokning:  Behöver du omboka kursen eller seminariet 0-21 dagar före kursen eller seminariet startar får du betala 100 % av avgiften. Behöver du omboka kursen eller seminariet 22-36 dagar före kursen eller seminariet startar får du betala 50 % av avgiften. Behöver du omboka kursen eller seminariet från det datum du bokat fram till 37 dagar före kursen eller seminariet startar tar vi ut en ombokningsavgift på 800 kr. Vill du överlåta din plats till en kollega i samma företag tar vi en administrativ överlåtelseavgift på 800 kr.
Inställd eller flyttad kurs,
webbkurs eller seminarium: 
Ibland händer det att vi måste ställa in eller flytta en kurs eller ett seminarium och då förbehåller vi oss rätten att ställa in denna kurs eller detta seminarium eller ändra datum.
Ställer vi in en kurs eller ett seminarium så återbetalar vi eventuella inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas ej.
Detta ingår i kursen:   Kursmaterial ingår i de flesta kurser. I flera fall får du det digitalt och du får skriva ut det och ta med dig det till kursen. Det innebär att du får lagra det på din dator/server men du får inte kopiera, publicera eller sprida det vidare till någon annan person utan vårt skriftliga tillstånd. Fika och lunch ingår på de öppna kurserna (ej på webbkurser eller seminarier). Vi försöker i möjligaste mån att hjälpa till med specialmat om du då behöver det.
Force majeure: Skulle någon allvarligare händelse inträffa så ansvarar vi inte för de händelser som kan inträffa så som skador, förseningar, att någon inte är närvarande och annan påverkan på kursen eller seminariet som skulle kunna bli följden för dig som kund på grund av krig, inbördeskrig, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, dödsfall, sjukdom eller något liknande som vi inte kände till, kunde förutse eller råda över.

Dataskyddspolicy och behandling av personuppgifter

Allmänt: Detta dokument förklarar hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du vet vilken information vi samlar in och har om dig. Det är också viktigt att du vet vilka rättigheter du har i detta. Denna integritetspolicy beskriver hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss.
Vi är ett utbildningsföretag och levererar kurser, utbildningar och seminarier. Hemsidan heter kurserkurser.se och ägs av Kronkvist Kommunikation AB. När du bokar en kurs, använder våra tjänster eller tar kontakt med oss på något sätt godkänner du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Du godkänner också att Kronkvist Kommunikation AB använder fysiska och elektroniska kommunikationskanaler för att kontakta dig.
Då kan vi samla
vi in information
om dig:
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan behöva lämna information, direkt, eller indirekt, om dig själv på olika sätt.
Exempelvis när:
– Personlig information när du bokar in dig på en kurs eller seminarium. Detta omfattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för en kurs eller ett seminarium.
Vi samlar då in namn, adress, telefonnummer, befattning, geografisk plats, företag, fakturauppgifter, eventuella kostbehov, mailadress med mera.
– När du vill ta del av vårt nyhetsbrev. Vi samlar då in namn, telefonnummer, mailadress, befattning och företag.
– När du kontaktar oss samlar vi in korrespondensen med namn, telefonnummer, adress, mailadress, befattning, företag, vad du är intresserad av och vad vi kommit överens om.
– Historisk information, vilka kurser du deltagit på och vad du är intresserad av. Även här spar vi namn, telefonnummer, adress, mailadress, befattning, företag, vad du är intresserad av och om vi kommit överens om något.
– Enligt skyldigheten i artikel 14 i dataskyddsförordningen vill vi även informera om att vi vänder oss till arbetsgivare för att hämta ut uppgifter. Vi kan vända oss till din arbetsgivare för att inhämta dina kontaktuppgifter i syfte att informera om erbjudanden om kurser och seminarier.
Så här använder
vi dina uppgifter:
För att förse dig med information som är nödvändig inför en kurs eller ett seminarium.
För att förse dig med information för relevanta tjänster som du vill ha.
För att förse dig med information för relevanta tjänster som vi tror du vill ha.
För att eventuellt kontakta dig i olika frågor.
För att historiskt kunna se vad du och vi har gjort och sagt tidigare.
Marknadsföring: Vi jobbar kontinuerligt med marknadsföring i olika kanaler och du kan få höra av oss tex:
När du anmält dig till en kurs.
När du varit i kontakt med oss på något sätt.
När du vill ha vårt nyhetsbrev.
När du får ett mail från oss.
När du får ett samtal från oss.
När du ser oss i sociala medier.
När du får ett brev från oss. I ovanstående marknadsföring kommer du att få information från oss som rör det vi håller på med och som vi tror och hoppas på att du vill veta mer om och kanske anlita oss. Du kan alltid avanmäla dig från denna marknadsföring och även begära att dina uppgifter raderas.
Vad gör vi med
din information?
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande syften och lagliga grunder:
Dina personuppgifter behandlas i samband med deltagande på någon av våra kurser. Detta baseras på godkännande av våra bokningsregler och detta dokument.
Dina personuppgifter kan användas för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du vill ha från oss eller som vi hoppas och tror att du vill ha.
För att hemsidans innehåll ska presenteras korrekt för dig och din enhet samlas viss indirekt information automatiskt in, exempelvis IP-adress.
Då vi kan anse att det finns ett ”berättigat intresse” från din sida att få information från oss, kan du komma att se och erhålla relevant information, marknadsföring och liknande tjänster, under förutsättning att du inte avböjt detta.
Spara och dela
dina uppgifter:
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge som vi har förstått att du är intresserad av våra tjänster. Du kan alltid begära att personuppgifterna ska tas bort tidigare. Vi har kvar all information – under en tidsperiod om fem (5) år efter den senaste kontakten. Om vi enligt lag eller någon myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enligt de lagar eller föreskrifter som finns.
Vilka kan vi
dela dina
uppgifter till?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för behandling genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. Exempel på dem som kan komma att ta del av våra uppgifter kan vara personuppgiftsbiträde för hemsideleverantör, affärssystem, leverantörer för datalagring, leverantörer för konferensställen, kursledare mm. I dessa fall finns ett avtal upprättat som reglerar personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifter. Dessa personuppgiftsbiträden har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot oss.
Den rättsliga
grunden för personuppgifts-behandlingen
Då vi anser att det finns ett berättigat intresse vid utskick av kurser, erbjudanden, nyheter om uppdateringar av våra tjänster och inbjudan till våra utbildningar, seminarier m.m. kommer vi att spara dina personuppgifter enligt ovan. Vill du inte ha information eller våra utskick längre, meddelar du oss och utskicken upphör. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till fem (5) år efter avprenumeration i kvalitetssäkringssyfte.I de fall andra lagar kräver att vi lagrar informationen en viss tid såsom bokföringslagen m.fl.

Vi använder ”Samtycke” i de fall ni självmant har valt att godkänna att vi får lagra era personuppgifter för att ta dela av våra kurser, erbjudanden eller om vi har en pågående diskussion. Ett samtycke kan återtas av er närsomhelst och dina personuppgifter tas bort. Såvida inte annan förpliktelse som finns i detta gäller. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till fem (5) år i kvalitetssäkringssyfte.

Beroende på tjänstens karaktär och omfattning kan tidsrymden för lagring av uppgifterna variera efter upphörande av avtalet.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vill du ha en kopia på en del eller samtliga av dina uppgifter kan kontakta oss via nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas, eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt avslutas.

Du kan också begära att dina uppgifter raderas helt under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för det syfte den blev insamlad för. Lagliga skyldigheter kan göra vi inte kan radera all information. Det kan handla om skyldigheter inom bank- och penningtvättslagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning, och konsumentlagstiftning.

Det är viktigt att du är medveten om att en begäran om borttagning eller begränsning av personuppgifter, kan medföra att dina möjligheter att använda våra tjänster då kan begränsas eller helt bortfalla.

Våra nyhetsbrev
och kontakter:
När du väljer att ange din e-postadress och andra uppgifter för att få våra nyhetsbrev, ger du samtidigt ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev och kontakta dig på annat sätt.
Du kan också få nyhetsbrev eller bli kontaktad genom att vi erhållit dina uppgifter på annat sätt än ovan, som vi då anser är berättigat.
Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller återkalla eventuellt samtycke att bli kontaktad på annat sätt.
Personuppgifts-ansvarig och kontakt: Kronkvist Kommunikation AB
Skolgatan 31
413 02 Göteborg
Org.nr. 556874-5318
info@kurserkurser.se
Klagomål till
Data-inspektionen:
Vid klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas, www.datainspektionen.se.

KUNDREFERENSER


Jag har haft stor nytta av coachingen; den har hjälpt mig få ökad självinsikt och de redskap som behövs för att förbättra mina prestationer inom områden såsom retorik och ledarskap. Områden som blir allt viktigare för mig för att kunna fortsätta att utvecklas i min yrkesroll.

Andreas Ek PwC, Corporate Finance